La mediació és un mètode complementari i no alternatiu a la via judicial. És a dir, no limita el dret d’acudir a la via judicial. També és possible acudir a mediació suspenent la via judicial ja iniciada.

La mediació és la intervenció d’un tercer imparcial i neutral en una disputa o conflicte sorgit entre dos o més parts, amb la finalitat d’aconseguir una solució al conflicte plantejat.

És un mitjà de solució de conflictes on el mediador és acceptat i triat de manera voluntària per les parts i facilita a que aquestes arriben per si mateixes a l’acord.

L’important és que els interessos de les parts isquen a la llum, que comuniquen i arriben a possibles solucions, acords, de manera satisfactòria. No hi ha guanyadors o perdedors.

El mediador aplica les tècniques de la mediació, controla els nivells de tensió entre les parts, assegura l’ús alternatiu de la paraula, aclareix postures i frena la dinàmica d’augment o escalada del conflicte.

El principi de confidencialitat regeix aquest mitjà de resolució de conflictes.

Normativa: