Per definició, el terme consumidors ens inclou a tots i com a persones, en algun moment de la nostra vida ens podem sentir desprotegits en realitzar actes de consum.

Una adequada informació i un major coneixement dels nostres drets i dels mecanismes legals per a exercir-los són les vies més eficaces perquè la ciutadania puguem defensar els nostres legítims interessos com a persones consumidores i usuàries.

Les paraules del president de John F. Kennedy en el seu discurs davant el Congrés dels Estats Units en referir-se a les persones consumidores com a grup reflecteixen la importància d’aquests en la nostra societat en referir-se al “grup econòmic més ampli que afecta i és afectat per quasi cada decisió econòmica pública, no obstant això, és l’únic grup important les opinions del qual no són escoltades sovint”.

El 15 de març se celebra el Dia Mundial dels Drets de les persones consumidores, data en la qual Kennedy va pronunciar aquest discurs i va destacar la importància dels Drets d¡aquest colectiu.

A través de UNAE pots informar-te de quins són els teus drets:

Et pot interessar: